Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Návrh na účasť Únie na európskom partnerstve pre metrológiuDňa 23. februára Európska komisia prijala návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Únie na európskom partnerstve v metrologickom programe, ktorý spoločne uskutočňujú niektoré členské štáty. Spoluzákonodarcovia na základe článku č.185 alebo č. 187 Zmluvy o fungovaní Európskej únii a podľa nariadenia o programe Horizon Europe uznali metrológiu za jednu z prioritných oblastí určených pre možné inštitucionalizované európske partnerstvá. Návrh európskeho partnerstva v oblasti metrológie vychádza z poznatkov získaných z Európskeho partnerstva v oblasti metrológie (EMRP) a Európskeho metrologického programu pre inovácie a výskum (EMPIR).

Táto iniciatíva však predstavuje nové partnerstvo zamerané na nové výzvy a nemala by slúžiť na pokračovanie predchádzajúcich programov. K zúčastneným členským štátom patrí aj Slovenská republika.

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady si môžete stiahnuť tu.

Viac informácií: