Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Návrh správy EP sa zaoberá potenciálom a etickými rizikami umelej inteligencieOsobitný výbor Európskeho parlamentu pre umelú inteligenciu v digitálnom veku (AIDA) zverejnil návrh správy, v ktorej poukazuje na obrovský potenciál umelej inteligencie, ak sa budú náležite riešiť etické riziká s tým spojené.

Návrh správy osobitného výboru bol zverejnený 9. novembra 2021 a zdôrazňuje sa v ňom, že EÚ musí byť lídrom v oblasti umelej inteligencie, aby mohla stanoviť globálne normy. Vidí tiež obrovský prínos vo využívaní umelej inteligencie v boji proti zmene klímy, pandémiám a na trhu práce, pričom uznáva, že umelá inteligencia môže tiež predstavovať zásadné etické a právne otázky vrátane vojenského využitia a využívania autoritárskymi režimami. V návrhu správy sa preto uvádza, že regulácia umelej inteligencie by sa mala zamerať na úroveň rizika spojeného s konkrétnym použitím.

V návrhu správy EP sa zdôrazňuje, že umelá inteligencia môže podstatne zvýšiť produktivitu, inovácie, rast a tvorbu pracovných miest. Tiež tvrdí, že EÚ by nemala regulovať umelú inteligenciu ako technológiu, ale namiesto toho by typ, intenzita a načasovanie regulačného zásahu mali závisieť výlučne od typu rizika spojeného s konkrétnym použitím systému umelej inteligencie.

EÚ v súčasnosti zaostáva v globálnych technologických pretekoch, ktoré určia budúcu politickú a hospodársku rovnováhu globálnej moci. V návrhu správy sa tiež zdôrazňuje problém dosiahnutia konsenzu v rámci svetového spoločenstva o minimálnych normách pre zodpovedné využívanie umelej inteligencie a obavy z vojenského výskumu a technologického vývoja zbraňových systémov bez ľudského dohľadu.

O návrhu správy (a prípadných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch) sa bude hlasovať vo výbore v marci 2022, po ktorom bude nasledovať rozprava a hlasovanie v pléne EP v máji 2022.

Viac informácií nájdete tu.

Zverejnené 18.11.2021, slord