Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Návrhy prvých pracovných programov Horizont EurópaEurópska komisia zverejňuje návrhy tematických pracovných programov, ktoré obsahujú nadchádzajúce výzvy na predkladanie návrhov v rámci programu Horizon Europe. Ide o návrhy, ktoré postúpili do medzirezortného pripomienkového konania Európskej komisie alebo tento proces už úspešne absolvovali. Dokumenty až do ich oficiálneho zverejnenia nepredstavujú finálne verzie a môžu byť subjektom miernych úprav. Pre budúcich žiadateľov slúžia ako orientačné a informatívne. Ich finálne verzie a otvorenie výziev na predkladanie návrhov možno očakávať v druhej polovici mája 2021.

Pracovné programy v štádiu návrhu:

Zoznam priebežne aktualizujeme. Pre viac informácií týkajúcich sa pracovných programov prosím kontaktujte príslušný Národný kontaktný bod (NCP) a taktiež môžete kontaktovať aj kanceláriu SLORD.

Zdroj: Register of Commission expert groups and other similar entities

Už sfinalizované a oficiálne zverejnené pracovné programy:

Zverejnené 30.3.2021, aktualizované 3.5.2021, slord