Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nektarios Tavernarakis vymenovaný za predsedu správnej rady EITDňa 29. marca 2022 Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) oznámil, že ďalším predsedom jeho správnej rady bude Nektarios Tavernarakis. Nahradí Gioiu Ghezzi po skončení jej mandátu 1. júla 2022.

Prof. Tavernarakis si do svojej novej funkcie prináša dlhoročné skúsenosti z oblasti výskumu a akademického prostredia, pričom naposledy pôsobil ako podpredseda Európskej rady pre výskum (ERC).

Správna rada je hlavným riadiacim orgánom EIT, ktorý je poverený riadením činností EIT, výberom, menovaním a hodnotením znalostných a inovačných spoločenstiev a všetkými ostatnými strategickými rozhodnutiami. Pri rozhodovaní je nezávislá a samostatná.

Viac informácií:

Zverejnené 6.4.2022, slord