Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nobelovu cenu za ekonómiu 2014 získal Francúz Prof. Jean Tirole



Prof. Jeani Tirole si prevzal Nobelovu cenu za ekonómiu. Od roku 2009 je jeho výskum financovaný cez ERC Advanced Grant (Pokročilý grant). Prof. Tirole sa podieľal aj na iných projektoch financovaných prostredníctvom Rámcových programov pre výskum.

Viac informácií tu