Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nová EIT komunita pre Kultúru a kreativitu bola práve spustenáPo mesiacoch príprav a hodnotenia návrhov Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) dnes oznámil víťazný tím, ktorý bude budovať EIT Culture & Creativity. Deviata inovačná komunita je určené na posilnenie a transformáciu európskych kultúrnych a kreatívnych sektorov a odvetví prostredníctvom prepojenia kreatívcov a organizácií s najväčšou európskou inovačnou sieťou. Nové celoeurópske partnerstvo môže očakávať rozdelenie približne 300 miliónov eur z finančných prostriedkov EIT v rámci programu Horizont Európa s možnosťou získať ďalšie finančné prostriedky zo súkromného a verejného sektora.

S cieľom uľahčiť založenie EIT Culture & Creativity poskytne EIT víťaznému partnerstvu počiatočný grant až do výšky 6 miliónov eur, aby sa zabezpečila ich čo najskoršia plná funkčnosť. Ak sa chcete dozvedieť viac o jedinečnom modeli inovačných spoločenstiev EIT, prečítajte si publikáciu Inovačný model EIT.

Víťazný tím ICE- Innovation by Creative Economy pozostáva z 50 partnerov z 20 krajín a hlavným koordinátorom je spoločnosť Fraunhofer-Gesellschaft.

Zakladajúcim členom partnerstva je aj nezisková organizácia Creative Industry Košice (CIKE), ktorá sa zaoberá podporou a rozvojom kultúry a kreatívneho priemyslu. Pomáha zvyšovať kvalitu života v meste prostredníctvom rozvíjania jeho kreatívneho potenciálu. Vyhľadáva a podporuje talenty, poskytuje vzdelávacie, networkingové a pracovné príležitosti, čím prispieva k udržateľnému mestskému rozvoju. CIKE k tomuto mimoriadnemu úspechu srdečne blahoželáme!

Na vykonávanie aktivít EIT Culture & Creativity bude zriadených šesť regionálnych centier (Co-Location Centres/CLC), ktoré zabezpečia celoeurópske pokrytie a dostupnosť pre inovátorov a kreatívcov. Creative Industry Košice prevezme dôležitú úlohu v partnerstve a bude plniť funkciu regionálneho centra pre krajiny zo strednej a východnej Európy. Je to vôbec prvýkrát, čo bude v rámci EIT komunít fungovať na Slovensku takéto centrum. CLC sa budú nachádzať v týchto krajinách:

  • CLC East: Košice, Slovensko
  • CLC North West: Amsterdam, Holandsko
  • CLC North: Helsinki, Fínsko
  • CLC South: Bologna, Taliansko
  • CLC South West: Barcelona, Španielsko
  • CLC South East Europe & ALPS, Viedeň, Rakúsko

Viac informácií:

Zverejnené 23.6.2022, slord