Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nová iniciatíva ERC v oblasti vedeckej žurnalistiky je otvorená na predkladanie návrhovEurópska rada pre výskum (ERC) otvorila 15. septembra 2022 výzvu v rámci svojej novej iniciatívy pre vedeckú žurnalistiku. V tomto novom programe ERC podporuje organizácie alebo konzorciá organizácií, aby vytvorili program financovania, ktorý by uľahčil 3 – 5 mesačné pobyty novinárov vo výskumných inštitúciách.

Cieľom je poskytnúť novinárom príležitosť učiť sa a pracovať na hĺbkových spravodajských projektoch, ponoriť sa do výskumného prostredia a komunikovať s vedcami a výskumníkmi. Takéto príležitosti – organizované napríklad v spolupráci s hostiteľskými inštitúciami ERC a v tímoch a laboratóriách príjemcov grantov ERC – by mali uľahčiť pochopenie hraničného výskumu, pričom by sa mala rešpektovať novinárska nezávislosť.

Orientačný rozpočet na túto akciu je 1 500 000 eur z rozpočtu na rok 2023 a projekt bude trvať maximálne 48 mesiacov. Vybraný bude jeden návrh. Táto výzva ERC umožňuje finančnú podporu pre tretie strany (FSTP).

Návrhy musia byť predložené do 15. decembra 2022.

Viac informácií:

Zverejnené: 22.9.2022, slord