Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nová príručka JRC pre spolutvorbu politík cez participatívne metódySpoločné výskumné centrum (JRC) vydalo príručku s názvom „Spolutvorba politiky: Participatívne metodiky na štruktúrovanie procesov tvorby politík s viacerými zainteresovanými stranami“. Cieľom je pomôcť zainteresovaným stranám a tvorcom politík cez praktické kroky a odporúčania identifikovať synergie naprieč územiami, sektormi a úrovňami, a začleniť tak participatívne procesy do cyklu tvorby silných politík. Príručka je značne orientovaná na prax a slúži na navrhovanie a následnú realizáciu participatívnych procesov či workshopov na riešenie spoločenských výziev. Kombináciou služieb zapojenia komunity a znalostného manažmentu príručka poukazuje na to, ako možno participatívne procesy začleniť do cyklu tvorby politiky s cieľom zvýšiť spoločenskú hodnotu vytvárania spoločných inovácií, dobrej vôle a spoločne vytvorených dôkazov pre tvorbu politiky.

Viac informácií:

Zverejnené 27.9.2022, slord