Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nová príručka pre financovanie projektov z prostriedkov EÚVýskumná služba Európskeho parlamentu (EPRS) zverejnila nové vydanie príručky poskytujúcej prehľad o aktuálnych finančných zdrojoch EÚ, ktorými je možné financovať projekty. Príručka obsahuje informácie o rôznych programoch, vrátane programu Horizont Európa.

Zdroj: europarl.europa.eu

Príručka obsahuje prehľad financovania v rámci rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027, ako aj z rozpočtu Next Generation EU, dočasného nástroja vytvoreného na podporu hospodárstva EÚ po pandémii koronavírusu. Fondy sú uvedené prehľadným spôsobom a sú doplnené krátkymi opismi, ktoré zdôrazňujú ponúkané možnosti pre záujemcov.

Napríklad výskum a inovácie v špecifických sektoroch, alebo pre špecifických aktérov finančne podporujú aj programy Európsky obranný fond, Just Transition Fund, Výskumný fond pre uhlie a oceľ a Európsky vesmírny program.

Príručka je určená pre širokú odbornú verejnosť, regionálne, miestne orgány samospráv, mimovládne organizácie, či odborných pracovníkov. Oboznamuje s aktuálnymi fondami EÚ, ktoré predstavujú možnosť financovania projektov.  

Viac informácií o príručke nájdete TU.

Zdroj: europarl.europa.eu; zverejnené: 10.07.2023; autor: onz