Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nová príručka pre podávanie prihlášok do EIC PathFinder a EIC AcceleratorK dispozícii je nová príručka pre predkladateľov návrhov v schéme EIC Accelerator, v ktorej sa upresňujú všetky nové zmeny, ktoré vstúpili do platnosti od začiatku roku 2024 ako aj nová anotovaná príručka pre návrhy projektov EIC PathFinder, ktorá poskytuje všeobecné tipy týkajúce sa podávania prihlášok do tohto programu.

Príručka “How to apply successfully – EIC Pathfinder” má pomôcť žiadateľom pripravujúcim projektový návrh pochopiť požiadavky šablóny návrhu a poskytnúť užitočné tipy a rady. Štruktúra tohto dokumentu kopíruje štruktúru šablóny návrhu pre EIC Pathfinder Open 2024, pričom sa obmedzuje len na anotácie k týmto šablónam.

Manuál “EIC Accelerator – Guide for Applicants“ sa zameriava na zmeny ako zavedenie paušálnych výdavkov, nové výzvy, aktuálne hodnotiace kritériá, typy financovania, limity pre opakované predloženie prihlášky a pod.

Viac informácií

EIC PathFinder

EIC Accelerator