Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nová šablóna projektového návrhu pre žiadosti typu RIA/IA/CSA v programe Horizon EuropeDňa 10. marca 2021 bola v sekcii referenčných dokumentov na portáli Funding and Tenders Opportunities zverejnená predbežná verzia šablóny pre štandardné projektové návrhy v rámci akcií RIA a IA (výskumná a inovačná akcia/inovačná akcia) v programe Horizon Europe. Dňa 30. marca 2021 bola zverejnená šablóna aj pre projektové návrhy pre akcie typu CSA (podporná a koordinačná akcia). Dokumenty slúžia pre informovanie potenciálnych záujemcov a slúžia ako príklad.

Šablóna pre akcie RIA/IA

Dokument ukazuje štruktúru žiadosti, ktorá je známa ešte z predchádzajúceho rámcového programu Horizont 2020 a obsahuje dve časti. Časť A zahŕňa formuláre žiadosti a časť B je technický popis.

Časť A je generovaná IT systémom na základe údajov, ktoré žiadatelia vložili do svojich účtov a je ju možné editovať priamo na portáli pred podaním projektu. Časť B by mala byť vytvorená ako samostatný dokument a následne by mala byť nahraná ako súbor vo formáte PDF.

Z  rámcového programu Horizont 2020 bola zachovaná štruktúra časti B rozdelená na 3 časti „Excellence“, „Impact“ a „Implementation“. Novinkou je potreba oveľa detailnejšieho opisu očakávaných výsledkov a dopadov projektu v časti „Impact“.

Dokument obsahuje všetky pokyny týkajúce sa maximálnej povolenej dĺžky, ktorá je aktuálne stanovená na 45 strán pre časť B. Obsahuje aj informáciu, že jednotlivé formuláre žiadostí o niektoré výzvy v programe Horizon Europe sa môžu mierne líšiť od tejto štandardnej šablóny.

Predbežnú verziu dokumentu nájdete tu.

Šablóna pre akcie CSA

Dokument sa od šablóny pre RIA/IA líši predovšetkým odlišnou maximálnou povolenou dĺžkou z hľadiska počtu strán.

Predbežnú verziu dokumentu nájdete tu.

Zverejnené 30.3.2021, slord