Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nová správa o ekosystémových službách v EÚEkosystémy prispievajú základnými službami k hospodárstvu a spoločnosti. Správa s názvom “Accounting for­ ecosystems and their­ services in the­ European Union” poukazuje na benefity, ktoré poskytujú lesy, rieky, pasienky, mokrade a ďalšie ekosystémy. Správa ukazuje, ako má obnova degradovaných ekosystémov potenciál zdvojnásobiť príspevok prírody k hospodárstvu a spoločnosti EÚ.

Na základe údajov z roku 2012 ekosystémy EÚ generovali ročný tok vybraných siedmich ekosystémových služieb v hodnote 172 miliárd EUR, lesy takmer polovicu z tejto hodnoty. V roku 2019 predstavovala ekonomická hodnota, ktorú poskytuje širší súbor ekosystémových služieb v EÚ, 234 miliárd EUR. Táto hodnota je porovnateľná s hrubou pridanou hodnotou poľnohospodárstva spolu s lesným hospodárstvom. Čistenie vody je ekosystémová služba s najvyššou agregovanou hodnotou, po ktorej nasleduje prírodná rekreácia.

Napriek rozhodujúcej úlohe ekosystémov pre naše hospodárstvo a spoločnosť zatiaľ neexistuje pravidelne zavedené meranie stavu ekosystému alebo množstva služieb, ktoré poskytujú. Cieľom projektu EÚ INCA (Integrated System for Natural Capital and Ecosystem Services Accounting) je vyplniť túto medzeru zavedením integrovaného systému ekosystémových účtov pre EÚ.

Správa sumarizuje kľúčové výsledky tohto projektu a dokladá praktické príklady možného využitia účtov ekosystémových služieb a existujúcej politickej aplikácie. Umožňuje vedcom, štatistikom a tvorcom politík dozvedieť sa, ako ekosystémy a ich služby podporujú našu spoločnosť, aké zmeny ekosystémov a ekosystémových služieb v EÚ prebehli za posledných pár desaťročí a ako je možné toto všetko merať štandardizovaným spôsobom.

Rastúca populácia Európy a zvyšujúca sa urbanizácia a konzum vytvárajú tlak na ekosystémy a služby, ktoré poskytujú. Preto EÚ uprednostňuje ochranu 30% pevniny a morí v EÚ do roku 2030 a obnovu degradovaných ekosystémov ako kľúčové politické iniciatívy Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity na rok 2030. V roku 2021 predloží Európska komisia návrh stanovujúci záväzné ciele obnovy pre rôzne typy ekosystémov.

Ďalšie kroky

Európska komisia navrhne revíziu Nariadenia o európskych environmentálnych hospodárskych účtoch (EEEA – European Environmental Economic Accounts) s cieľom rozšíriť ich pokrytie tak, aby zahŕňali nový modul účtovníctva o prírodnom kapitále, ktorý je plne v súlade s rámcom OSN. EÚ by sa potom mohla stať globálnym priekopníkom ako prvý kontinent na svete, ktorý podáva správy o zmenách ekosystémov a ich služieb.

Celú správu Európskej komisie nájdete tu.

Viac informácií:

Zverejnené 26.7.2021, slord