Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nová štúdia analyzuje pripravenosť repozitárov na uľahčenie dodržiavania požiadaviek otvorenej vedy 
V tejto štúdii z 21. marca 2023 bolo analyzovaných 220 repozitárov a identifikovaných 165 dôveryhodných repozitárov. Bola otestovaná ich pripravenosť uľahčiť plnenie požiadaviek vzorovej grantovej dohody pre otvorenú vedu v rámci programu Horizont Európa (HE MGA) v oblasti vysokých škôl.

Cieľom tejto štúdie bolo:

  • vytvoriť lepšiu všeobecnú predstavu o dostupnosti repozitárov v rôznych oblastiach výskumu;
  • identifikovať dôveryhodné repozitáre výskumu a zdôrazniť najčastejšie používané;
  • posúdiť, do akej miery identifikované dôveryhodné repozitáre uľahčujú dodržiavanie požiadaviek HE MGA pre vysoké školy týkajúcich sa otvorenej vedy;
  • poskytnúť príjemcom grantov fundované usmernenie, ktoré repozitáre im umožnia plniť povinnosti súvisiace s otvorenou vedou vyplývajúce z ich dohody o grante pre vysoké školy.

Odborníci zistili, že viac ako 90 % dôveryhodných repozitárov je v súlade so základnými požiadavkami otvorenej vedy.

Tri repozitáre spĺňali všetky povinné požiadavky na metadáta stanovené v HE MGA.


Viac informácií :

Štúdia ERC

Zverejnené: 27.3.2023, slord