Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nová štúdia poukazuje na úspech EÚ v politike otvorenej vedyEurópska komisia zverejnila výsledky štúdie „Monitorovanie politiky otvoreného prístupu v programe Horizont 2020„, ktorá sleduje mandát otvoreného prístupu k vedeckým publikáciám v programe Horizont 2020.

Štúdia poukazuje na významný pokrok, ktorý bol dosiahnutý v politike otvorenej vedy v období rokov 2014-2020, a pripravuje tak pôdu pre program Horizon Europe, ktorý má prísnejší a komplexnejší súbor práv a povinností týkajúcich sa otvorenej vedy a otvoreného prístupu.

Cieľom štúdie bolo preskúmať, monitorovať a kvantifikovať súlad s požiadavkami na otvorený prístup v Horizonte 2020 pre publikácie, ako aj pre údaje na základe výskumu. S postupným zvyšovaním úspešnosti v priebehu rokov sa teraz Európskej komisii podarilo dosiahnuť v priemere 83% úspešnosti v prípade otvoreného prístupu k vedeckým publikáciám, čo stavia Európsku úniu na popredné miesto v celosvetovom meradle.

Aplikovať zásady otvoreného prístupu sa najlepšie darilo v prvom pilieri programu Horizont 2020 – Excelentná veda, ktorý dosiahol 86% miery otvorenosti. Lídrov v tomto pilieri sú Európska rada pre výskum (ERC) a program Budúce a nové technológie (FET) s otvoreným prístupom cez 88%. Štúdia ďalej predkladá konkrétne odporúčania na zlepšenie monitorovania dodržiavania tejto politiky v rámci programu Horizont Európa.

Viac informácií nájdete na stránke Európskej komisie.

Zdroj: EK, zverejnené 10.9.2021, slord