Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nová výzva Európskej iniciatívy pre mestá na podporu mestských inovácií a udržateľného rozvojaVýzva Európskej iniciatívy pre mestá má za cieľ preniesť do praxe základné hodnoty Nového európskeho Bauhausu (NEB), ktorý spustila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen v septembri 2021. Týmito cieľmi sú hlavne estetika, udržateľnosť a inklúzia. Výzva hľadá projekty, ktoré v súlade s týmito cieľmi spustia transformáciu v mestách, majú potenciál generovať investície a budú inšpiratívnymi pre ďalšie projekty kohéznej politiky. Musia sa týkať týchto tém:

  • výstavba a renovácia v duchu obehového hospodárstva a uhlíkovej neutrality,
  • zachovanie a transformácia kultúrneho dedičstva,
  • prispôsobenie a premena budov pre riešenia cenovo dostupného bývania,
  • regenerácia mestských priestorov.

Každý projekt môže získať až 5 miliónov eur. Časť z toho pôjde na prenos inovatívnych riešení do iných európskych miest, ktoré najviac potrebujú pomoc pri transformácií k zelenej budúcnosti. Výzva je otvorená do polovice januára 2023.

EUI je súčasťou Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).S vyhradeným rozpočtom EFRR vo výške 450 miliónov eur je táto iniciatíva nástrojom na podporu mestskej politiky súdržnosti na obdobie 2021-2027. V porovnaní s mestskými inovačnými akciami z programového obdobia 2014-2020 sa EUI viac zameriava na mestské inovácie, udržateľnosť a možnosť ich replikácie v iných mestách.

Viac informácií:

Zverejnené 27.10.2022, slord