Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nová výzva pre sociálne inovatívne startupyVýzvu vyhlásil Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) a päť jeho znalostných a inovačných spoločenstiev EIT Climate-KIC, EIT Digital, EIT Food, EIT Manufacturing a  EIT Urban Mobility v rámci iniciatívy Nový európsky Bauhaus (NEB) Catalyse. Výzva hľadá start-upy, pôsobiacev kultúrnych, kreatívnych a priemyselných odvetviach, ktoré považujú sociálne inovácie za kľúč k dosiahnutiu zmeny systémov a nových spôsobov spoločného života.

Dôležitým aspektom tejto výzvy je, že kandidáti musia preukázať sociálny význam a ekonomický dopad svojej inovácie a ako stelesňuje tri základné princípy NEB:

Udržateľnosť – dosiahnutie klimatických cieľov prostredníctvom obehového hospodárstva a biodiverzity

Estetika – dôraz na kvalitu zážitku a dizajnu nad rámec funkčnosti

Inklúzia – presadzovanie rozmanitosti, zabezpečenie prístupnosti a zlepšenie cenovej dostupnosti

Až 28 víťazných kandidátov získa finančné odmeny v celkovej hodnote 50 000 EUR pre každého. V rámci výhry budú môcť tiež využívať jedinečné školenia špecifické pre NEB a okrem toho aj koučing v oblasti vedenia, obchodné poradenstvo a prístup k jednej z najvýznamnejších inovačných komunít v Európe.

Výzva je otvorená do 4. decembra 2024.

Nový európsky Bauhaus je inovatívna a interdisciplinárna iniciatíva, ktorá sa snaží prepojiť princípy Európskej zelenej dohody so spoločnosťou, ktorá je nielen udržateľnejšia, ale aj vizuálne príťažlivejšia a inkluzívnejšia. Táto iniciatíva premieňa ideály trvalej udržateľnosti na skutočné komunitné priestory, ktoré zlepšujú blahobyt ľudí a celkovú kvalitu života.

Spoločenstvo EIT má preto ideálne predpoklady na realizáciu programu, keďže vytvorilo najväčší európsky inovačný ekosystém s viac ako 2 000 partnermi (podniky, výskum, vzdelávanie, mestá), ktorí spolupracujú vo viac ako 60 centrách po celej Európe.

Viac informácií:

Výzva EIT

Registrácia

Zverejnené 10.10. 2023, slord