Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nové infografiky predstavujú úspešnosť jednotlivých krajín v aktivitách BBI JUNové infografiky jednotlivých krajín prezentujú vplyv projektov financovaných spoločným podnikom pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (Bio-Based Industries Joint Undertaking, BBI JU). Pomocou kľúčových čísiel zdôrazňujú, ako program posunul dopredu obehové hospodárstvo založené na biologických materiáloch v celej Európe. Vďaka úspechom BBI JU sa Európa zaradila medzi svetových lídrov v oblasti biohospodárstva.

Infografiky v sebe zahŕňajú kľúčové údaje o príjemcoch podpory, projektoch a žiadostiach o financovanie, čím ukazujú význam iniciatívy pre biohospodárstvo jednotlivých krajín. 1 055 príjemcov zapojených do projektov so svojimi špecifickými odbornými znalosťami a know-how významne prispieva k rozvoju obehového hospodárstva založeného na biomateriáloch vo svojej krajine. Tieto organizácie svojou neúnavnou prácou formujú nielen biohospodárstvo vo svojom regióne, ale prispievajú aj k plneniu cieľov Európskej zelenej dohody a k pokroku celého európskeho biohospodárstva.

Slovensko v BBI JU (2014-2020)

Slovensko má obrovský potenciál pre udržateľné využívanie biomasy. Malé a stredné podniky sa aktívne zapájajú do projektov financovaných zo zdrojov BBI JU. Práca slovenských príjemcov sa sústreďuje najmä okolo tvorby ekologických chemikálií a udržateľných obalov. Rozvoj biopriemyslu na Slovensku poskytuje významné príležitosti pre diverzifikáciu príjmov prvovýrobcov, najmä v sektore poľnohospodárstva a lesníctva.

Slovensko je krajinou strednej a východnej Európy s tretím najvyšším počtom príjemcov. Slovensko dokázalo získať celkovo 21,7 mil. EUR z prostriedkov BBI JU. Bolo zastúpené v 9 projektoch.

Viac informácií nájdete tu.

Infografiku Slovenska si môžete pozrieť tu.

Zverejnené 11.10.2021, slord