Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nové kolo prihlášok do súťaže Nový európsky Bauhaus 2023 je otvorenéNB nove kolo 2022

Tretí ročník je úspešným pokračovaním súťaže, do ktorej sa doteraz zapojilo viac ako 3 000 uchádzačov zo všetkých krajín EÚ. V roku 2023 bude ocenených 15 príkladných iniciatív spájajúcich tri základné hodnoty Nového európskeho Bauhausu – udržateľnosť, estetiku a inkluzívnosť. 15 víťazi budú ocenení finančnými odmenami do výšky 30 000 EUR a komunikačným balíčkom, ktorý má pomôcť ich projektom ďalej sa rozvíjať a spropagovať ich.  

Ceny budú udelené novým koncepciám, ako ja už existujúcim projektom v štyroch kategóriách:

  • obnovenie spojenia s prírodou,
  • znovunadobudnutie pocitu spolupatričnosti,
  • uprednostňovanie miest a ľudí, ktorí to najviac potrebujú,
  • potreba dlhodobého myšlienkového prístupu v priemyselnom ekosystéme zohľadňujúceho životný cyklus.

V každej z týchto kategórií si uchádzači môžu vybrať z troch paralelných súťažných okruhov: A – „Šampióni Nového európskeho Bauhausu“ – pre už dokončené projekty s pozitívnymi výsledkami,  B – „Vychádzajúce hviezdy Nového európskeho Bauhausu“ – pre koncepcie mladých talentov do 30 rokov v rôznych štádiách vývoja od ideových nápadov s jasným plánom až po fázu prototypu, C –  „Šampióni Nového európskeho Bauhausu v oblasti vzdelávania“ – pre iniciatívy zamerané na vzdelávanie a učenie sa.

Do súťaže sa po prvý raz môžu zapojiť aj projekty zo západného Balkánu. Prihlásené projekty sa musia realizovať v EÚ alebo na Západnom Balkáne. Výzva je otvorená do 31. 1. 2023 19:00 hod. a prihlášku je možné podať tu.

Viac informácií:

Zverejnené 12.12.2022, slord