Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nové verejno-súkromné partnerstvo (PPP) „Big Data“Európske odvetvie spracovania údajov a Európska komisia plánujú investovať 2,5 miliárd EUR do verejno-súkromného partnerstva. Jeho cieľom je posilniť odvetvie spracovania údajov a upevniť postavenie Európy v oblasti globálneho spracúvania údajov.

Viac sa dočítate tu, tu alebo tu.