Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nové výzvy COSTProjekty bude možné posielať od februára 2015 (presný dátum bude oznámený dodatočne). Cieľom výzvy je podporiť kvlitné siete zamerné na spoluprácu, a to vo všetkých vedeckých odboroch.

COST nefinancuje samotný výskum, ale podporuje prepájanie výskumníkov prostredníctvom stretnutí, krátkodobých vedeckých pobytov, školení a diseminačných aktivít.

Súčasťou konzorcii musí byť inštitúcie z minimálne 5 členských alebo spolupracujúcich krajín COST. Projekty môžu získať financovanie do 130 000 ročne. Zvyčajne sú projekty štvorročné.

Viac informácií môžete nájsť na webovej stránke COST alebo v letáku k výzve.