Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Novembrová edícia V4 Tréningu pre projektových manažérov – REGISTRÁCIA OTVORENÁStyčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) v spolupráci so svojimi partnermi z krajín Vyšehradskej štvorky (CZELO, PolSCA a NRDIO) organizuje v poradí už desiatu edíciu V4 Tréningu pre projektových manažérov. Jesenná edícia školenia sa uskutoční v online forme a bude rozdelená do troch častí. Tréning sa bude konať v pondelok, utorok a vo štvrtok v dňoch 22., 23. a 25. novembra 2021 v čase od 09:30 do 12:30, resp. 14:30.

Podujatie bude opäť otvorené aj pre ďalšie partnerské krajiny, a tak sa školenia bude môcť zúčastniť celkovo 35 projektových manažérov pôsobiacich na univerzitách a výskumných inštitúciách nie len v krajinách V4, ale v rámci celej Európy.

Hlavnou ambíciou tréningu je zvýšiť odborné kapacity projektových manažérov, a to poskytnutím cielených informácií s pridanou hodnotou z Bruselu, rozšírením povedomia o politickom kontexte európskeho výskumu a o programoch a iniciatívach, ktoré presahujú rámcový program Horizon Europe. Účastníci budú mať tiež možnosť nadobudnúť užitočné kontakty na pracovníkov Európskej komisie, ďalších kľúčových európskych stakeholderov, projektových manažérov z V4 a EÚ a mnoho ďalších zástupcov, ktorí pôsobia v Bruseli.

Tréning je určený pre projektových manažérov, ktorí majú základné poznatky o rámcových programoch, ako aj skúsenosti s ich fungovaním, majú jasný zámer aktívne participovať alebo už v niektorom rámcovom programe (H2020, prípadne FP7) participovali a majú motiváciu a ambície zvýšiť tak svoje šance na úspech. Tréning však nie je zameraný na samotné písanie projektových návrhov.

Program Tréningu

Program tréningu zahŕňa prezentácie rečníkov z generálnych riaditeľstiev a výkonných agentúr Európskej komisie, ako aj celý rad prezentácií od rôznych expertov so skúsenosťami z praxe. Tréning tiež obsahuje interaktívne časti, ktoré ponúkajú možnosti networkingu, počas ktorých budú mať účastníci možnosť prezentovať svoju inštitúciu, vymeniť si skúsenosti pri príprave projektových návrhov či zdieľať dobré príklady praxe.

Tréning bude rozdelený do troch hlavných častí:

  • Horizon Europe: politický kontext a implementačné novinky
  • Budovanie kapacít: talenty a networking
  • Projektový manažment

Detailnejší návrh programu bude zaslaný vybraným uchádzačom. V4 Tréning bude plne prebiehať v anglickom jazyku.

Pre slovenských účastníkov tréningu je vyhradených 7 voľných miest. Organizátori si vyhradzujú právo výberu uchádzačov na základe informácií uvedených v prihlasovacom formulári, ako aj na základe zásady „prvý príde, prvý berie“.

REGISTRÁCIA na V4 Tréning je otvorená do piatka 1.10.2021, do 12:00.

V4 Tréning je bezplatný a je určený len pre tých uchádzačov, ktorí sa plánujú aktívne zúčastniť všetkých troch častí tréningu.