Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Novinka pri hodnotení dvojkolových výziev tzv. blind evaluationEurópska komisia prichádza opäť s novinkou, tentokrát pri hodnotení dvojkolových výziev a spúšťa pilot, tzv. „blind evaluation“. EK tak vychádza v ústrety krajinám, ktoré vyjadrili pochybnosti, či niektorí účastníci/koordinátori konzorcií nie sú hodnotiteľmi zvýhodňovaní.

V čom spočíva táto novinka?

Ak je vo výzve uvedené, že projekty podstúpia tzv. blind evaluation, znamená to, že v projektovom návrhu nesmú byť uvádzané žiadne identifikačné údaje, na základe ktorých by bolo možné identifikovať koordinátora a účastníkov konzorcií. V praxi to znamená, že v časti B projektového návrhu, nesmie byť uvedený žiadny zo štyroch priamych identifikačných prvkov:

  • názov inštitúcie,
  • skratky,
  • logá,
  • mená zamestnancov.

Projektové návrhy, v ktorých sa takéto údaje vyskytnú, ak výzva uvádza, že sa jedná o blind evaluation, budú automaticky vylúčené z procesu hodnotenia.

Veľkú opatrnosť je potrebné venovať tomu, aby sa identita aj neodhalila nepriamo, ako napr. uvedením, že sa jedná o najväčšiu univerzitu v krajine a pod.

V prípade akýchkoľvek otázok k tomuto typu nás neváhajte kontaktovať. Národná kancelária Horizontu disponuje relevantnými kontaktami v EK, vďaka ktorým vieme získať relevantné odpovede na Vaše konkrétne otázky.

Dvojkolové výzvy s „blind evaluation“ otvorené v roku 2023 v klastroch:

Klaster 4:

Twin Green and Digital Transition 2023 Two Stage

Resilient Value Chains 2023 Two Stage

Klaster 6:

Circular economy and bioeconomy sector

  • HORIZON-CL6-2023-CircBio-02-1-two-stage: Circular Cities and Regions Initiative (CCRI)’s circular systemic solutions

  • HORIZON-CL6-2023-CircBio-02-2-two-stage: Novel, sustainable and circular bio-based textiles

  • HORIZON-CL6-2023-CircBio-02-3-two-stage: Non-plant biomass feedstock for industrial applications: technologies and processes to convert non-lignocellulosic biomass and waste into bio-based chemicals, materials and products, improving the cascading valorisation of biomass

Clean environment and zero pollution

  • HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-02-1-two-stage: Optimisation of manure use along the management chain to mitigate GHG emissions and minimize nutrients/contaminants dispersion in the environment

  • HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-02-2-two-stage: Safe-and-sustainable-by-design bio-based platform chemicals, additives, materials or products as alternatives

EK pripravila aj vzor vhodného projektového návrhu.

Zdroj: EK, 8. 2. 2023, kas/kvp