Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nový balík prechodných opatrení Spojeného kráľovstva súvisiaci s rokovaniami o účasti v programe Horizont EurópaVláda Spojeného kráľovstva oznámila nový balík prechodných opatrení na zabezpečenie stability a kontinuity financovania výskumných pracovníkov a podnikov, ktoré vstúpia do platnosti, ak sa Spojené kráľovstvo nebude môcť stať asociovanou krajinou k programu Horizont Európa.

Tieto prechodné opatrenia zabezpečia, aby v sektore výskumu a vývoja v Spojenom kráľovstve nevznikol výpadok financovania, a zabezpečia okamžité možnosti financovania pre výskumníkov, inštitúcie a podniky dovtedy, kým sa zavedú dlhodobejšie opatrenia.

Nové opatrenia zahŕňajú: 

  • financovanie pre úspešných žiadateľov so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorí sa zapojili do programu Horizont Európa;
  • navýšenie existujúcich schém Spojeného kráľovstva pre talentovaných výskumníkov;
  • zvýšenie financovania inovácií a podpory pre podniky, najmä MSP;
  • zvýšenie medzinárodných inovačných programov na podporu medzinárodnej spolupráce podnikov;
  • financovanie výskumných inštitúcií, ktoré boli najviac postihnuté stratou financovania v rámci programu Horizont Európa
  • pokračovanie účasti v programe Horizont Európa v kategórií tretej krajiny.

Opatrenia budú realizovať dôveryhodné a skúsené orgány Spojeného kráľovstva s využitím existujúcich a dobre zavedených mechanizmov financovania a podpory a budú pripravené na spustenie, ak sa Spojené kráľovstvo nebude môcť pripojiť k programu Horizont Európa.

V dokumente sa tiež uvádza predbežná vízia dlhodobého alternatívneho programu k programu Horizont, ak by bol potrebný. Alternatívny program by bol zameraný na štyri hlavné témy, ktoré doplnia existujúce investície do výskumu a vývoja zo strany Spojeného kráľovstva: Talent, inovácie, globálna spolupráca a investície do systému výskumu a vývoja. Tento program bude vytvorený čo najrýchlejšie a vláda už rokuje s výskumníkmi a podnikmi s cieľom určiť priority programu, ktorý by pomohol stavať na silných stránkach Spojeného kráľovstva a rozvíjať nové schopnosti. Podrobné návrhy budú zverejnené čoskoro.

V oznámení sa tiež uvádza vízia alternatívnych programov k programom Copernicus a Euratom.

Aktualizované informácie sú tiež dostupné v informačnom dokumente: UKRO factsheet on UK participation in EU programmes.

Zdroj: UKRO, zverejnené 26.7.2022, slord