Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nový bezpečnostný projekt financovaný z prostriedkov EÚ zameraný na výskum budúcich priorít na ochranu európskeho sektora pozemnej dopravyAkým hrozbám čelí európsky sektor dopravy  a ako môžeme tieto hrozby posudzovať? Medzi aktuálne hrozby môžeme zaradiť napríklad terorizmus, krádeže, kybernetické útoky alebo vandalizmus. Okrem identifikácií týchto hrozieb je potrebné sa zamerať aj na rozvíjanie nevyhnutného potenciálu a situačného povedomia z hľadiska ochrany pred týmito hrozbami v budúcnosti, pri súčasnom zabezpečení účinnosti a zjednodušenia dopravy.

Začínajúci projekt „CARONTE“ (Tvorba agendy pre výskum v bezpečnosti dopravy) financovaný z prostriedkov EÚ bude zameraný na skúmanie a riešenie týchto problémov.

„Politickí činitelia potrebujú usmerniť pri riešení dôležitých otázok z dôvodu vytvorenia európskej bezpečnostno-výskumnej agendy v tomto kritickom sektore, ale súčasne je potrebné rešpektovať dôležitosť účinnosti a jednoduchosti pohybu pasažierov a tovaru z dôvodu európskeho rastu a súdržnosti, ” povedal Joachim Kochsiek, dopravný výskumník, , z Nemeckého inštitútu aplikovaného výskumu Fraunhofer a koordinátor projektu CARONTE.

„ Momentálne pracujeme v dosť napätom časovom období, ale zloženie nášho tímu je silné. Sme presvedčení, že projekt bude užitočný pre politických činiteľov a najmä pre koncových používateľov v oblasti rozvoja a výskumu, ” povedal a dodal, že prvý interný workshop riešiteľov je naplánovaný na koniec októbra vo Viedni.

Riešenie projektu oficiálne začalo 22.09.2014 v Bruseli. Tento projekt spája výskumníkov z univerzít, národné technické inštitúty a špecializované siete, všetci členovia projektu sa aktívne zaoberajú otázkami pozemnej dopravy. Výskumné konzorcium pozostáva z 11 členov z ôsmych európskych krajín a bude sa opierať o  poradný zbor zložený z popredných predstaviteľov verejných a súkromných prevádzkovateľov dopravy. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie agendy odporúčaných dopravno-bezpečnostných priorít pre európskych politických činiteľov.

Projekt bude trvať 18 mesiacov a bude ukončený v marci 2016. Projekt CARONTE je financovaný z predchádzajúceho európskeho výskumného rozpočtu 2007 – 20013, známeho ako Siedmy rámcový program, ktorý je v súčasnosti nahradený novým výskumným programom „Horizont 2020”(2014-2020).

Celkový rozpočet na projekt je 1 250 000 EUR.

 

V prípade záujmu o ďalšie informácie, kontaktujte zástupcu projektu:

prof. Ing. Ľudovít Naď, CSc.

na adrese:   

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Košťova 1

040 01 Košice, Slovensko

ludovit.nad@vsbm.sk

 

prípadne koordinátora projektu CARONTE:

Joachim Kochsiek

na adrese:   

Fraunhofer-Institute for Material Flow and Logistics

Joseph-von-Fraunhofer-Strasse 2-4

44227 Dortmund, Germany

joachim.kochsiek@iml.fraunhofer.de