Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nový celoeurópsky dôchodkový fond na podporu mobility výskumných pracovníkovNový mechanizmus RESAVER bude podporovať mobilitu výskumných pracovníkov prostredníctvom nového celoeurópskeho dôchodkového mechanizmu.

Dňa 1.10.2014 podporilo mobilitu výskumných pracovníkov v Európe konzorcium RESAVER. Cieľom konzorcia je vytvoriť nový celoeurópsky dôchodkový mechanizmus od roku 2015. Umožní výskumným pracovníkom zostať v tom istom dôchodkovom fonde aj pri zmene zamestnania či sťahovaní do inej krajiny. Európska komisia pokryje počiatočné zriaďovacie náklady prostredníctvom štvorročnej rámcovej zmluvy, ktorá sa uzatvorí koncom roka 2014.

Účasťou na fonde RESAVER budú môcť zamestnávatelia sponzorovať jediný dôchodkový mechanizmus. Pôjde o nesmierne pružný dôchodkový sporiaci produkt zodpovedajúci špecifickým potrebám výskumnej obce, ktorý dokáže zabezpečiť:

  • cezhraničné združovanie dôchodkových plánov
  • kontinuitu v akumulácii dôchodkových dávok, keď sa odborníci počas svojej kariéry presúvajú do inej organizácie či inej krajiny
  • zníženie režijných nákladov prostredníctvom úspor z rozsahu
  • spoločné znášanie rizika na celoeurópskej úrovni.

Viac informácií nájdete tu, tlačovú správu tu.