Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nový check-list pre implementáciu otvoreného prístupu pre univerzityV posledných rokoch sa systém vedeckého publikovania stal oveľa zložitejším a dynamickejším. Dramaticky sa zmenilo aj prostredie otvoreného prístupu. Univerzity, výskumní pracovníci, poskytovatelia finančných prostriedkov na výskum a národné konzorciá podnikli dôležité kroky pri prechode na otvorený prístup, ale realita je stále taká, že úplný otvorený prístup ešte zďaleka nie je všadeprítomnou realitou.

Európska asociácia univerzít (EUA) vydala nový check-list, ktorý je sprievodcom pre univerzity, ktoré chcú ďalej rozvíjať svoje aktivity v oblasti otvoreného prístupu. Cieľom tohto zoznamu je podporiť univerzity v ich úsilí o budovanie kapacít a ďalší rozvoj ich aktivít v oblasti otvoreného prístupu. Zahŕňa prístup à la carte, podľa ktorého môžu inštitúcie zvážiť ciele a opatrenia, ktoré majú najväčší zmysel v ich konkrétnom kontexte a pre ich špecifiká.

Kontrolný zoznam zahŕňa tri hlavné ciele:

  1. Posilnenie postavenia prostredníctvom politík a stratégií na vysokej úrovni;
  2. Budovanie kapacít prostredníctvom knižníc a vyjednávacích konzorcií;
  3. Posilnenie existujúcich štruktúr prostredníctvom infraštruktúr riadených akademickou komunitou.

Každý z cieľov zahŕňa rôzne možné opatrenia, ich príslušné zdôvodnenie, navrhované činnosti, očakávaný vplyv a potenciálne úskalia.

Viac informácií a dokument na stiahnutie nájdete tu.

Zverejnené 3.11.2021, slord