Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nový európsky Bauhaus: informačné stretnutie pre vedeckú komunituDňa 22. februára 2021 sa uskutočnilo informačné stretnutie pre vedeckú komunitu na tému Nového európskeho Bauhasu (New European Bauhaus). Úvod stretnutia otvorila Vera Winthagen, analytička politík pre Európsku komisiu. Stretnutie sa nieslo v interaktívnom duchu, účastníci mohli počas celého stretnutia aktívne participovať cez platformu Slido. Xavier Troussard zo Spoločného výskumného centra (JRC) Európskej komisie po úvodnej interakcii začal s informatívnou prezentáciou o iniciatíve Nového Európskeho Bauhausu

Prezentácia bola rozdelená do niekoľkých okruhov:

  • Prehľad a časová os Nového Európskeho Bauhausu.
  • Prebiehajúca fáza koncipovania.
  • Kto môže byť súčasťou tejto iniciatívy a ako sa zapojiť.
  • Čo bude ďalej?
  • Otázky cez Slido.

Iniciatívu Nového európskeho Bauhausu vyhlásila predsedníčka Ursula von der Leyen vo svojom prejave o Stave Únie v septembri 2020. Troussard zdôraznil, že jeden z cieľov iniciatívy, ktorý je kľúčový hlavne kvôli súčasnej pandémii, je preskúmanie toho, ako si môžeme bok po boku vybudovať lepší život. Ďalším z cieľov Bauhausu je nevnímať Zelenú dohodu a zelenú transformáciu ako problém, ale ako príležitosť a pozitívnu skúsenosť pre všetkých. Tretím cieľom je spájať ľudí z rôznych kultúrnych disciplín, čím sa vytvoria rôzne perspektívy. Ďalej spomína potrebu ísť nad rámec toho, čo vyjadrovalo motto predošlého Bauhausu „za funkciou nasleduje forma“ („form follows function“), je potrebné zohľadňovať sociálne účely a účely planéty. Nový európsky Bauhaus sa tiež zameriava na podporu rozvoja vedúcich trhov v oblasti udržateľnosti. Za dôležité tiež považuje to, aby EÚ pri problémoch využívala nové stratégie tzv. myslenie „out of the box“.

Iniciatíva Bauhaus má 3 rozmery: počiatočný rozsah, integračná výzva a prínos hmatateľnej zmeny. Nezameriava na konkrétne budovy, ale na mestské a vidiecke oblasti, v ktorých žijeme. Kladie si otázku, ako môžeme do týchto miest v plnej možnej miere integrovať udržateľnosť, estetiku, kvalitu a inklúziu, ktorá zaistí, že sú prístupné a cenovo dostupné pre všetkých.

Rozvoj tejto iniciatívy pozostáva z 3 fáz: koncipovanie, realizácia a šírenie. Ako druhá rečníčka, Vera Winthagen zmienila, táto iniciatíva nevzniká na základe vopred staveného plánu Komisie a následných konzultácií s verejnosťou. V prvej fáze koncipovania, ktorá bola spustená v januári tohto roku a ukončená by mala byť v roku 2024, pozýva Komisia občanov, vedcov alebo organizácie k diskusii, k spoločnému zhromažďovaniu poznatkov, definovaniu rozsahu, a teda k vytvoreniu spoločného plánu.

Zapojiť sa môžu 3 spôsobmi:

  1. zdieľaním svojich názorov, vízií, výziev a potrieb na webstránke Bauhausu;
  2. usporiadaním rozhovorov s organizáciou, inštitúciou, miestnym hnutím, univerzitou alebo susedstvom a následným zdieľaním vytvorených záverov na webstránke Bauhausu;
  3. môžu sa stať partnerom tejto iniciatívy v prípade, že daná organizácia disponuje dostatočnou podpornou kapacitou, má dosah na značný počet zainteresovaných strán, vykonáva aktivity spojené s jednou alebo viacerými rozmermi Nového európskeho Bauhausu a v neposlednom rade zdieľa jeho spoločné a základné hodnoty.

Čo sa týka budúcich cieľov iniciatívy, na jar 2021 bude spustené ocenenie Nového európskeho Bauhausu, ktorá bude udelená inšpiratívnym projektom. Ustanovený má byť taktiež podporný rámec pre konkrétne pilotné návrhy. Vykonané majú byť sprievodné opatrenia pre budovanie komunity Bauhausu. Počas fázy koncipovania bude zdokonalená presná štruktúra financovania tejto iniciatívy.

Zapojiť sa do tejto iniciatívy môžu aj tretie krajiny, avšak iba v prípade kooperácie s členskými štátmi EÚ, nie ako samostatne subjekty. Nový európsky Bauhaus podporuje inklúziu spoločnosti a podporí aj výzvy európskych programov, vrátane Horizon Europe, ktoré súvisia s danou iniciatívou.

Nová európska iniciatíva je pomenovaná podľa nemeckého hnutia Bauhaus, keďže práve toto hnutie bolo jedným z najúspešnejších a zameriavalo sa na kultúru a komunikáciu a taktiež malo aj veľmi silný dopad.

Viac informácie o iniciatíve nájdete tu.

Prispieť k iniciatíve môžete tu.

Rozpravu o stave EÚ 2020 nájdete tu.