Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nový Európsky Bauhaus sa nestane šiestou misiou EÚIniciatíva Nový Európsky Bauhaus (NEB) prechádza výraznou revíziou po tom, čo členské štáty jednomyseľne odmietli návrh Európskej komisie povýšiť túto iniciatívu na šiestu misiu EÚ. Napriek zamietnutiu, ovplyvneným obavami členských štátov zo spustenia novej misie skôr, ako sa osvedčia tie existujúce, sa snažia členské štáty o štruktúrovanejší a financovanejší prístup v  tejto iniciatíve.

Namiesto toho, aby pokračovala v misii NEB, Komisia je pripravená zlepšiť štruktúru a financovanie iniciatívy prostredníctvom samostatného pracovného programu v rámci Horizontu Európa od roku 2025. Cieľom tohto strategického kroku je poskytnúť iniciatíve väčšiu stabilitu, opodstatnenie a viditeľnosť v porovnaní s jej predchádzajúcim ad-hoc financovaním v rámci programu Horizont Európa a iných programov.

Hoci návrh Komisie v júli získal kladné hodnotenie, členské štáty vyjadrili výhrady k spusteniu šiestej misie pred vyhodnotením úspešnosti prvých piatich, čo naznačuje neochotu členských štátov urýchlene schváliť nové nástroje Horizontu Európa.

Podľa revidovaného plánu sa NEB v nadchádzajúcom roku premení na určenú „destináciu“ v rámci piliera 2 Horizontu Európa. Tejto „destinácii“ bude pridelený rozpočet 20 miliónov EUR na podporu piatich výziev na predkladanie projektov zameraných na kľúčové oblasti, ako sú transformácia štvrtí, regeneračný dizajn, biologické materiály, vplyv vybudovaného prostredia na sociálne vzťahy a modely riadenia – navrhovanie štvrtí. Jedna z výziev bude navyše financovať projekt, ktorým sa vytvorí nástroj na zdieľanie znalostí pre NEB.

Od roku 2025 budú tieto prvky ďalej konsolidované do špecializovaného pracovného programu známeho ako „nástroj NEB“. Tento program bude v podstate slúžiť ako komplexný balík rôznych projektov zameraných na iniciatívu zelenej kultúry, ktorá bude pripomínať jednorazovú výzvu Green Deal v hodnote 1 miliardy EUR v roku 2020.

Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen pôvodne predstavila projekt Nový Európsky Bauhaus v roku 2020, pričom na túto iniciatívu vyčlenila 85 miliónov EUR. Napriek tomu, že získali významnú podporu a záujem, členské štáty váhali s prijatím návrhu Komisie zmeniť ju na misiu EÚ, pričom uviedli pomalú implementáciu a právne obavy.

Rozhodnutie Komisie odráža rovnováhu medzi ašpiráciami podporovateľov NEB a praktickými úvahami členských štátov, pričom zdôrazňuje pretrvávajúcu výzvu zosúladiť rôzne záujmy v rámci európskeho výskumu.

Viac informácií:

Tlačová správa

Zverejnené  07.12. 2023, slord