Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nový európsky vyslanec a obnovený Fond pre MSPEurópska komisia vymenovala 31. januára 2024 Markusa Piepera za vyslanca EÚ pre malé a stredné podniky (MSP) a zároveň spustila obnovený Fond pre MSP, ktorý im má poskytnúť finančnú podporu na dodatočné služby na správu a ochranu ich práv duševného vlastníctva.

Markus Pieper, nový vyslanec EÚ pre MSP, je poslancom Európskeho parlamentu od r. 2004. Má rozsiahle skúsenosti a odborné znalosti v oblasti politiky MSP a je tiež členom Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE).

Medzi jeho úlohy v novej pozícii bude patriť

  • poskytovanie usmernení a poradenstvo v otázkach MSP pre Komisiu;
  • obhajovanie záujmov MSP;
  • predsedanie sieti vyslancov pre MSP;
  • spolupráca s podnikateľskými združeniami pri obhajovaní osobitných záujmov a potrieb MSP – snaha o zníženie byrokratickej záťaže pre podniky, filtrovanie pripravovaných právnych predpisov EÚ týkajúcich sa MSP.

Ako vyslanec EÚ pre MSP bude priamo podriadený predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej.

Európska komisia takisto spustila spomínaný obnovený Fond pre MSP. Okrem finančnej podpory na služby na správu a ochranu práv duševného vlastníctva určenej pre MSP bude čiastočne uhrádzať aj:

  • poplatky za zastupovanie účtované právnikmi v súvislosti s prípravou a podávaním európskych patentových prihlášok vrátane jednotných patentov,
  • náklady na registráciu odrôd rastlín;
  • právne poradenstvo v oblasti presadzovania práva, aby pomohol MSP lepšie bojovať proti porušovaniu práv duševného vlastníctva;
  • služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP Scan).

Viac informácií

Markus PIEPER

Fond pre MSP

Ako podať žiadosť