Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nový pracovný program pre oblasť ERC: výzvy podľa nových pravidielEurópska komisia dnes prijala pracovný program ERC na rok 2024. Tento zahŕňa nové prvky v procese hodnotenia, predovšetkým v posudzovaní projektových návrhov a životopisov kandidátov. Zavádza tiež zmeny v štruktúre hodnotiacich panelov.

Informácie o väčšine týchto zmien už boli stručne predstavené verejnosti, aby sa vedecká komunita vrátane potenciálnych žiadateľov mohla pripraviť ešte pred zverejnením jednotlivých výziev.

Hlavné novinky pracovného programu ERC na rok 2024

Hodnotenie výskumu: Vedecká excelentnosť zostáva jediným kritériom hodnotenia grantov ERC, ako v hodnotení projektu tak aj v hodnotení profilu vedca – žiadateľa o grant.

Pracovný program zavádza zmeny v postupe hodnotenia, v ktorom sa kladie väčší dôraz na kvalitu a excelentnosť projektu. Hodnotenie teda bude jednoznačne viac prihliadať na návrh projektu ako na predchádzajúce úspechy žiadateľa.

Zároveň prináša zmenu v štruktúre tzv. track-record, teda záznamu o doposiaľ dosiahnutých výsledkoch podávateľa, ktorá umožní zohľadniť aj netradičné kariérne cesty a rôzne formy prínosu pre vedecko-výskumnú komunitu.

Hodnotiace panely: V oblasti spoločenských a humanitných vied bol vytvorený nový hodnotiaci panel (SH8), aby sa obnovila rovnováha medzi pokrytím spoločenských a humanitných vied. Okrem toho pribudli nové kľúčové slová pre niektoré panely (LS3, LS5), aby bolo disciplinárne pokrytie pre žiadateľov jasnejšie. Prehľad hodnotiacich panelov ERC.

Financovanie formou paušálnej sumy: V kategórii najväčších grantov ERC Advanced grants sa spúšťa pilotná výzva s využitím financovania formou paušálneho príspevku. Ostatné kategórie (Starting, Consolidator a Synergy grants) naďalej zostávajú financované podľa modelu skutočných nákladov.

Ak aktuálne pripravujete projekt do niektorej z výziev Európskej rady pre výskum, dohodnite si bezplatnú konzultáciu ohľadne týchto zmien a ich dopadu s Národným kontaktným bodom pre ERC.

Kalendár plánovaných výziev v rámci pracovného programu ERC na rok 2024

zdroj: ERC, 10.7.2023, zur