Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nový program Únie pre bezpečnú prepojiteľnosť na roky 2023 – 2027Dňa 17. novembra 2022 bola dosiahnutá dohoda o novej kritickej infraštruktúre pre EÚ, ktorú predstavuje Program Únie pre bezpečnú prepojiteľnosť. Táto nová zložka vesmírneho programu EÚ ukončí mŕtve zónyEurópe a v celej Afrike. V programe sa stanovujú ciele na zavedenie satelitnej konštelácie EÚ „IRIS2 – Infrastructure for Resilience, Interconnection & Security by Satellites“ (Satelitná  infraštruktúra pre odolnosť, prepojenosť a bezpečnosť), umožňujúcej poskytovanie bezpečných komunikačných služieb do 2027. Program môže zahŕňať vývoj a spustenie približne až 170 satelitov na nízku obežnú dráhu (LEO) v rokoch 2025 – 2027.

Nový vlajkový program prináša pre občanov EÚ viaceré benefity, ako napríklad špičkové komunikačné služby vďaka spojeniu satelitných kapacít na rôznych zemských orbitách, umožňujúce Únií bude môcť vyvíjať nové aplikácie a služby na mieru; odolnosť voči kybernetickým hrozbám v spolupráci s pozemnou kvantovou komunikačnou infraštruktúrou či synergie s ostatnými zložkami vesmírneho programu EÚ, kde napríklad  synergie medzi pozorovaním Zeme, satelitnou navigáciou a satelitnou komunikáciou môžu byť užitočné pri riešení núdzových situácií na mori či pri podpore riadenia prírodných katastrof. Ďalšími výhodami sú nové prevratné technológievysokorýchlostné širokopásmové pripojenia, ktoré umožnia bezproblémové internetové pripojenie v celej EÚ a odstránia tak mŕtve komunikačné zóny a zvýšia súdržnosť členských štátov.

Viac informácií:

Zverejnené 13.12.2022, slord