Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nový projekt MEEP vytvára základy pre novú generáciu superpočítačov v EurópeMEEP (MareNostrum Exascale Platform Experimental Platform) je prvým projektom, ktorý získal finančné prostriedky od Spoločného podniku Európskeho vysokovýkonného výpočtového systému (EuroHPC JU). Cieľom tohto projektu je vývoj open-source technológií na podporu konkurencieschopného, inovatívneho a vysoko výkonného výpočtového ekosystému HPC v Európe.

Projekt spustený v januári 2020, ktorý koordinuje superpočítačové centrum v Barcelone (BSC – https://www.bsc.es/), bude trvať 3 roky a jeho rozpočet predstavuje 10,3 milióna eur.

Cieľom projektu MEEP je vyvinúť prieskumnú superpočítačovú infraštruktúru na vývoj, integráciu, testovanie a spoločné navrhovanie širokého spektra technológií, ktoré by mohli byť súčasťou budúcich európskych systémov s výkonnosťou exascale – systémov schopných vykonávať bilión (10 18) operácií za sekundu, pričom bude vychádzať z duševného vlastníctva vytvoreného v Európe. Konečným cieľom je vytvorenie otvoreného komplexného (softvérového a hardvérového) ekosystému, ktorý by mohol tvoriť základ mnohých ďalších európskych systémov jednak v oblasti HPC, ale aj zabudovanej výpočtovej techniky. Ponúkal by výhody mnohým zúčastneným stranám z akademickej obce a priemyslu.

Súvislosti

Spoločný podnik EuroHPC JU vznikol v roku 2018 a v súčasnosti na ňom participuje 32 európskych krajín a tiež súkromní akcionári. Cieľom spoločného podniku EuroHPC JU je spájať prostriedky EÚ a zúčastnených krajín a do roku 2022 vyvinúť v Európe špičkový superpočítačový ekosystém s výkonnosťou exascale.

Vybraných bolo osem nasledovných umiestnení: tri superpočítače s výkonnosťou pre-exascale (schopné vykonávať viac ako 150 Petaflopov, alebo 150 miliónov miliárd výpočtov za sekundu) a päť superpočítačov s výkonnosťou petascale (schopné vykonávať viac ako jeden Petaflop alebo 1 milión miliárd výpočtov za sekundu). Proces ich zaobstarania (nadobudnutie, inštalácia a údržba) v súčasnej dobe už prebieha.

Celý článok si môžete prečítať tu.

Viac informácií: