Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nový strategický výskumný a inovačný program európskeho partnerstva Water4AllPartnerstvo Water4All publikovalo svoj strategický výskumný a inovačný program na roky 2022 – 2025. Tento program je rozdelený do 7 kľúčových oblastí – navrhovaných tém výskumu a inovácií:

  • voda pre obehové hospodárstvo: inteligentná hodnota vody
  •  voda pre ekosystémy a biodiverzitu
  • voda pre budúcnosť: udržateľná hospodárenie s vodou
  • voda a zdravie
  •  infraštruktúra pre vodu
  • medzinárodná spolupráca
  •  riadenie

Cieľom programu je poskytnutie celkového rámca a smerovania konzorcia na podporu činností programu Water4All, zosúladenie existujúcich programov v tejto oblasti, analyzovanie tematických synergií s inými európskymi iniciatívami (najmä s partnerstvami v rámci programu Horizont Európa a misiami EÚ) či propagácia tém v oblasti vody, ktoré by sa mali podporovať, aby sa zabezpečila voda pre všetkých.

Water4All je partnerstvo spolufinancované Európskou úniou v rámci programu Horizont Európa, ktoré začalo svoju činnosť 1.6.2022 . Spája viac ako 70 partnerov z 31 krajín (vrátane Slovenskej akadémie vied) v rámci EÚ aj mimo nej. Ako jedna z najväčších sietí výskumu vývoja inovácií v oblasti vody sa zameriava primárne na dlhodobú bezpečnosť vody pre všetkých. Štruktúra je postavená na piatich pilieroch: rozvoj znalostí prostredníctvom výziev na predkladanie návrhov, veda – politika – rozhranie s koncovými užívateľom, demonštrácia, výskum a vývoj, medzinárodná spolupráca. Výzvy v rámci tohto partnerstva je možné sledovať na webovej stránke Water JPI.

Viac informácií:

Zverejnené 7.12.2022, Slord