Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nový vzhľad európskeho portálu pre energetickú účinnosť a obnoviteľné zdroje energie v budováchPortál BUILD UP je európsky portál pre energetickú účinnosť a obnoviteľné zdroje energie v budovách a aktuálne úplne zmenil svoj vzhľad a ponúka viac propagácie pre prispievateľov a jednoduchšie postupy. Umožňuje vzdelávanie a výmenu poznatkov medzi odborníkmi a štátnymi úradníkmi.

Portál BUILD UP prešiel re-dizajnom a stal sa teraz oficiálnou webovou stránkou Európskej únie. Jeho vznik priamo vyplýva zo smernice o energetickej hospodárnosti budov (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD) je platformou pre všetkých, ktorí sa podieľajú na zvyšovaní udržateľnosti európskych budov a stavebníctva. Jeho digitálne rozhranie sa úplne zmenilo a ponúka užívateľom nový, modernejší a atraktívnejší vzhľad.

Cieľ platformy zostáva rovnaký: využívať výhody spoločnej európskej vedomostnej základne v oblasti znižovania spotreby energie a obnoviteľných zdrojov energie v budovách.

Do BUILD UP je zapojená veľká a rastúca komunita v celej Európe aj mimo nej. Združuje výskumných pracovníkov, akademikov, odborníkov z praxe a profesijné združenia s cieľom vymieňať si najlepšie pracovné postupy a poznatky spolu s nástrojmi a zdrojmi.
Používatelia môžu propagovať svoju prácu, organizáciu alebo profil tým, že sa stanú prispievateľmi a budú vytvárať a nahrávať obsah na portál. Na platforme BUILD UP sa každý mesiac zverejňuje približne 120 nových informácií vrátane správ, podujatí, prípadových štúdií, publikácií a článkov o najhorúcejších témach tohto sektora.

Pripojte sa k najväčšiemu európskemu portálu o energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojoch energie v budovách a diskutujte, prispievajte a spolupracujte s odborníkmi v tejto oblasti.

Iniciatívu BUILD UP založila Európska komisia ešte v roku 2009 s cieľom podporiť členské štáty EÚ pri implementácii smernice o energetickej hospodárnosti budov.

TLAČOVÁ SPRAVA

Zdroj: BUIL UP, 13. 6. 2023, mit