Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nový Zéland je novo asociovaný k 2. pilieru programuNový Zéland sa stal novým asociovaným štátom, keď dňa 9. júla 2023 bola uzavretá dohoda o asociácii Nového Zélandu k programu Horizont Európa. Vďaka asociácii sa môžu výskumníci a organizácie z Nového Zélandu zapájať do medzinárodných projektových konzorcií v 2. pilieri programu za rovnakých podmienok ako právne subjekty z členských štátov EÚ, vrátane získania financovanie z EÚ.

Oficiálne vzťahy medzi EÚ a Novým Zélandom v oblasti výskumu a inovácií siahajú až do roku 2009, kedy bola podpísaná Dohoda o vedeckej a technologickej spolupráci.

Prezidentka EK Ursula von der Leyen po podpise dohody skonštatovala nasledovné: „Som rada, že sa nám podarilo zapojiť Nový Zéland do Horizont Európa, našej vlajkovej lode inovačného programu. Toto je prvá asociačná dohoda s krajinou, ktorá nie je geograficky zblízka Európe, ale veľmi zblízka v mnohých iných cestách, vrátane schopnosti a vôle k inováciám. Tešíme sa, že spojíme naše najlepšie talenty a mená do práce na ďalších inováciách a projektoch v oblasti čistých technológií, biotech a digitálnych projektoch.

Viac informácií o asociácii Nového Zélandu je k dispozícii na stránkach Európskej komisie.

Prehľad krajín asociovaných k programu Horizontu Európa, ktorý je priebežne aktualizovaný.

Nový Zéland v HE

Ďalšie informácie:

Horizon Europe

International cooperation with New Zealand

Europe’s Global Approach to Research and Innovation

Zdroj: EK, 14.7. 2023, kas