Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Novým vedúcim Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku sa stal Vladimír ŠuchaZdroj obrázka: Zastúpenie EK v Bratislave

Vladimír Šucha bol dňa 24. novembra 2021 vymenovaný za vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v Bratislave a do funkcie nastúpi 1. januára 2022. V tejto funkcii bude vystupovať ako oficiálny zástupca Európskej komisie na Slovensku pod politickým vedením predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen.

Pán Šucha má rozsiahle skúsenosti v oblasti vrcholového manažmentu a vyzná sa aj v problematike celého radu politík EÚ. Vďaka svojim skúsenostiam a dlhoročnej praxi v európskej a slovenskej diplomacii má najlepšie predpoklady na efektívne riadenie kľúčových politických vzťahov, ako aj na úlohy vedúceho zastúpenia súvisiace s komunikáciou a strategickou koordináciou.

Vladimír Šucha je od začiatku roka 2021 hlavným politickým poradcom Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), kde sa primárne zameriava na vytváranie globálneho systému využívania vedeckých poznatkov na podporu riadenia spoločenských zmien. Pre Európsku komisiu pracuje už 15 rokov, počas ktorých zastával viaceré funkcie. V roku 2020 pôsobil na Generálnom riaditeľstve pre vzdelávanie a kultúru (EAC) ako osobitný poradca, v rokoch 2014 až 2019 pracoval na pozícii generálneho riaditeľa Spoločného výskumného centra (JRC) a v rokoch 2006 až 2012 bol riaditeľom Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru (GR EAC).

Pred tým, než začal v roku 2006 pracovať pre Európsku komisiu, zastával post riaditeľa slovenskej Agentúry na podporu výskumu a vývoja, pôsobil ako hlavný poradca pre európske záležitosti slovenského ministra pre výskum a vzdelávanie a počas rokovaní o členstve Slovenskej republiky v EÚ pracoval aj ako diplomat na Stálom zastúpení Slovenskej republiky pri EÚ.

Súvislosti

Európska komisia má svoje zastúpenia vo všetkých hlavných mestách členských štátov EÚ a regionálne kancelárie v Barcelone, Bonne, Marseille, Miláne, Mníchove a Vroclave. Zastúpenia sú očami, ušami a hlasom Komisie v jednotlivých členských štátoch EÚ. Sú v kontakte s vnútroštátnymi orgánmi, zainteresovanými stranami a občanmi, pričom informujú médiá a verejnosť o politikách EÚ. Predsedníčka Európskej komisie vymenúva vedúcich zastúpení, ktorí vystupujú ako jej politickí zástupcovia v členskom štáte, v ktorom danú pozíciu zastávajú.

Celú tlačovú správu Európskej komisie nájdete tu.

Zverejnené 24.11.2021, slord