Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Obstarávanie inovácií v programe Horizont Európa: možnosti a výzvyMáte záujem o financovanie EÚ pre obstarávanie inovácií? Pripravte sa na výzvy na roky 2021-2022 programu Horizont Európa. K dispozícii je 266 miliónov EUR.

Tieto prostriedky pokrývajú možností financovania:

  • predobchodného obstarávania (PCP – pre-commercial procurement)
  • verejného obstarávania inovatívnych riešení (PPI – public procurements of innovative solutions)

v rôznych oblastiach: zdravotníctvo, bezpečnosť, energetika, zmena klímy, IKT, AI, satelitné a výskumné infraštruktúry atď.

To zahŕňa aj otvorenú výzvu PCP, ktorá podporuje verejných kupujúcich v akejkoľvek oblasti činnosti verejného sektora s cieľom vyvinúť nové zelené digitálne riešenia.

Viac informácií o PCP a PPI (Európska komisia)

Videozáznamy a prezentácie z webinára o tom, ako pripraviť úspešný návrh obstarávania inovácií pre program Horizon Europe, sú k dispozícii online: Webinar ‘How to prepare a successful innovation procurement proposal for Horizon Europe’.

Prevzaté z: InnoNews.blog, zverejnené 29.9.2021, slord