Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Opatrenia v oblasti klímy vo svete po COVID-19: Poznatky z projektov financovaných EÚNedávno publikovaná správa Medzivládneho panelu pre zmenu klímy nemohla byť jasnejšia, pokiaľ ide o naliehavú potrebu konať v súvislosti s klimatickou krízou, ak chceme zachrániť planétu a seba samých. Pandémia COVID-19 bola jasnou pripomienkou, že náš blahobyt závisí od zdravia planéty. Stratégie obnovy ponúkajú príležitosť, ktorá sa naskytne raz za storočie, na skutočnú zmenu paradigmy smerom k spoločnosti, ktorá rešpektuje planetárne hranice.

Aké rady môže dať výskumná komunita tvorcom politík v tejto kritickej chvíli na pozadí konferencie OSN o zmene klímy (COP26), aby im pomohla formovať ekologickejšiu, spravodlivejšiu a prosperujúcejšiu budúcnosť pre všetkých? Projekty financované z programu Horizont 2020 majú niekoľko nápadov.

Viac informácií nájdete tu a tu.

Zverejnené 19.11.2021, slord