Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Otvorená konzultácia o európskom partnerstve „Urýchlenie prechodu na poľnohospodárske systémy“Strategická pracovná skupina pre agroekológiu Stáleho výboru pre poľnohospodársky výskum (SCAR-AE) je zodpovedná za prípravu európskeho partnerstva „Urýchlenie prechodu poľnohospodárskych systémov: agroekologické živé laboratóriá a výskumné infraštruktúry“ (AELLRI) a za vypracovanie strategického výskumného a inovačného programu (SRIA) pre toto európske partnerstvo. Cieľom partnerstva je podpora živých laboratórií, výskumných infraštruktúr a poľnohospodárov pri pochopení a zavádzaní agroekologických postupov s pozitívnym environmentálnym, hospodárskym a sociálnym dopadom.

V súčasnosti je SRIA otvorená širším konzultáciám na získanie spätnej väzby k jej obsahu od zainteresovaných strán. Takto získané príspevky prejdú konsolidačnou fázou zo strany SCAR-AE a finálny návrh SRIA bude pred jeho formálnym prijatím rozhodovacím výborom v rámci partnerstva AELLRI k dispozícií do konca roka 2022. Konzultácie sú otvorené do 30. septembra 2022.

Viac informácií:

Zverejnené 23.09.2022, slord