Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Otvorená výzva EIT na predkladanie projektov priemyselných diplomových prácŠkola EIT Manufacturing Master School poskytuje širokému okruhu talentovaných študentov medzinárodné dvojité diplomy v oblasti inžinierstva. Záverečná práca je založená na priemyselnom projekte, relevantnom z hľadiska výroby a z vedeckého hľadiska, ktorý študent vypracuje v priestoroch podniku. Táto otvorená výzva má za cieľ zozbierať projekty priemyselných diplomových prác od spoločností, ktoré majú záujem o prijatie jedného alebo viacerých študentov počas jari/leta 2023.

Návrh preskúmajú a vyhodnotia partneri EITM Master School University a pridelia ho študentom v spolupráci so spoločnosťami. To umožňuje čo najlepšie zosúladenie diplomového projektu spoločnosti a študenta.

Diplomové práce môžu navrhovať spoločnosti z celej Európy a akejkoľvek veľkosti (vítané sú aj začínajúce podniky). Počas fázy hodnotenia a porovnávania Master School EITM zváži prípadné prekážky, ktoré študentom bránia cestovať do priestorov spoločnosti, a bude hľadať iného študenta/riešenie.

Termín na predkladanie návrhov priemyselných diplomových prác je 1. novembra 2022 o 17:00 SEČ.

Hodnotenie sa uskutoční v novembri a konečné oznámenie žiadateľom sa poskytne 15. decembra 2022. Projekty diplomových prác sa môžu začať v období od januára do apríla 2023 a ukončia sa do konca leta 2023.

Viac informácií: Otvorená výzva na predkladanie projektov

Zverejnené: 20.10.2022