Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Otvorená výzva: Program IMPULZ 2022 Slovenskej akadémie viedSlovenská akadémia vied (SAV) 1. júna 2022 otvorila výzvu na podávanie prihlášok do grantového programu IMPULZ 2022.

Medzinárodne uznávaní vedci a vysoko talentovaní mladí výskumníci majú opäť príležitosť realizovať svoje vedecké zámery na Slovensku za podmienok blížiacich sa prestížnemu európskemu grantu. Vybrané projekty môžu požiadať o finančné prostriedky do výšky 160 000 eur ročne. Výzva je otvorená do 31. augusta 2022. Predpokladaný začiatok riešenia projektov je marec 2023.

Program má za cieľ skvalitniť výskumné prostredie a výstupy organizácií SAV prostredníctvom náboru medzinárodne uznávaných vedcov a talentovaných mladých výskumných pracovníkov pôsobiacich v zahraničí alebo na Slovensku. Úlohou týchto excelentných výskumníkov bude vytvoriť a riadiť svoje vlastné výskumné skupiny, ktoré budú pracovať na nových výskumných smeroch v súlade s aktuálnymi svetovými trendmi.

Program má SAV pomôcť zvýšiť

  • excelentnosť a internacionalizáciu výskumu
  • konkurencieschopnosť v Európskom výskumnom priestore
  • úspešnosť v získavaní prestížnych európskych grantov

Plné znenie výzvy je dostupné tu.

Viac informácií na stránke programu.

Zverejnené 3.6.2022, SAV, slord