Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Otvorená výzva: TalentOn predstavuje príležitosť pre mladých talentovaných akademikovEurópska komisia a Európske mesto vedy 2022 Leiden zverejnili výzvu na podávanie prihlášok na nové podujatie EU TalentON, ktoré je výzvou určenou pre mladé akademické talenty. Cieľom výzvy je prísť na riešenia, ktoré prispejú k cieľom piatich misií EÚ z programu Horizont Európa.

Štvordňové podujatie spája začínajúcich výskumných pracovníkov vo veku od 21 do 35 rokov a ponúka rozsiahly program, na ktorého tvorbe sa podieľajú akademická obec, podnikatelia a priemysel.

Účastníci budú rozdelení do malých tímov a získajú potrebné zdroje na vytváranie inovatívnych a trhovo využiteľných riešení so spoločenským dosahom, ako aj workshopy, návštevy firiem, prednášky, tvorivé poradenstvo a kultúrne zážitky. Na konci podujatia každý tím predstaví svoje riešenie odbornej porote a verejnosti. Víťazi získajú sponzorské ceny od zástupcov EÚ, priemyslu a mentorov.

Každý tím sa zameria na výzvu súvisiacu s jednou z piatich misií EÚ. Táto nová iniciatíva programu Horizont Európa podporuje výskum s cieľom nájsť odpovede na niektoré z najväčších výziev, ktorým v súčasnosti čelíme:

  • boj proti rakovine,
  • prispôsobenie sa zmene klímy,
  • ochrana oceánov, morí a vôd,
  • život v ekologickejších mestách,
  • zabezpečenie zdravej pôdy a potravín.

Misie stanovujú jasné ciele, ktoré je potrebné dosiahnuť do roku 2030. Poskytujú správne podmienky a financovanie, s cieľom synergie výskumníkov, inovátorov, tvorcov politík, podnikov a občianskej spoločnosti.

Projekt EU TalentON je podporovaný pracovným programom Horizont Európa „Rozširovanie účasti a posilňovanie Európskeho výskumného priestoru„. Všetky náklady účastníkov vrátane cestovného, ubytovania a poštovného budú hradené. Začínajúci výskumní pracovníci sa môžu prihlásiť do projektu EU TalentON do konca júna.

Viac informácií:

Zverejnené 23.5.2022, slord