Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Otvorili sa nové výzvy v klastri 5Európska komisia otvorila 7. decembra 2023 nové výzvy z Pracovného programu (HE Work Programme for 2023-2024) Klastra 5, ktoré sú zamerané na podporu výskumno-inovačných projektov v oblasti klímy, energetiky a mobility.

Celkovo je na výzvy (26 tém) vyčlenených 310 miliónov EUR.

Konečný termín pre konzorciá žiadateľov na predloženie projektových návrhov Európska komisia stanovila na 18. apríla 2024. Všetky výzvy sú jednokolové a sú otvorené v rámci troch destinácií:

:

Výzva Počet tém Typy projektov Alokovaný rozpočet Konečný termín
HORIZON-CL5-2024-D2-01 5 IA, RIA 72 mil. EUR 18.04.2024
HORIZON-CL5-2024-D4-01 3 IA 36 mil. EUR 18.04.2024
HORIZON-CL5-2024-D5-01 18 CSA, IA, RIA 202 mil. EUR 18.04.2024
TOTAL     310 mil. EUR  
 

Prierezová výzva 2. destinácie Klastra 5 HORIZON-CL5-2024-D2-01 sa venuje riešeniam využiteľným pre klímu, energetiku a mobilitu. Je zameraná na medziodvetvové riešenia pre dekarbonizáciu, batérie, prelomové technológie a riešenia v oblasti klímy, zapojenie občanov do transformačného procesu smerom k udržateľnej spoločnosti, komunity a mestá.

Výzva 4. destinácie HORIZON-CL5-2024-D4-01 podporí projekty energeticky účinných, udržateľných a klimaticky neutrálnych budov a priemyselných zariadení v kontexte energetickej transformácie.

Výzva 5. destinácie HORIZON-CL5-2024-D5-01 „Clean and competitive solutions for all transport modes“ je zacielená na nízkoemisné a kompetitívne riešenia pre všetky dopravné módy. Výskum sa zameria na elektrifikáciu všetkých druhov dopravy, batérie a palivové články ako aj na hybridné technológie, na skvalitnenie a interoperabilitu dopravnej infraštruktúry. Podmienkou využívania nových a alternatívnych palív bude ich udržateľnosť. Bezpečnosť dopravy bude riešená komplexne, ako v jednotlivých druhoch dopravy, tak aj z hľadiska celého dopravného systému s využitím systémových analýz vzorcov mobility.

Zdroj: CINEA, 13.12.2023, mit