Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Partnerstvo EU-Catalyst: Výzva na predkladanie projektov v oblasti zelených technológiíDňa 11. januára 2022 zverejnil program Breakthrough Energy Catalyst výzvu na predkladanie návrhov na rozsiahle projekty v oblasti zelených technológií s umiestnením v Európe. Žiadosť bude podnetom na investície do portfólia projektov s vysokým potenciálom v oblasti čistého vodíka, udržateľných leteckých palív, priameho zachytávania vzduchu a dlhodobého skladovania energie.

Ide o prvý míľnik partnerstva medzi EU-Catalyst, partnerstvom medzi Európskou komisiou, Európskou investičnou bankou a programom Breakthrough Energy Catalyst, ktoré v novembri 2021 na konferencii COP26 v Glasgowe spustili predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen a Bill Gates, zakladateľ spoločnosti Breakthrough Energy, spolu s prezidentom Európskej investičnej banky Wernerom Hoyerom.

Partnerstvo v rokoch 2022 – 2026 zmobilizuje 1 miliardu dolárov (približne 820 miliónov eur) na urýchlenie zavádzania a komercializácie inovatívnych technológií, ktoré pomôžu naplniť ambície Európskej zelenej dohody a dosiahnuť európske klimatické ciele do roku 2030 a klimatickú neutralitu do roku 2050.

Finančné prostriedky zo zdrojov EÚ pre toto partnerstvo pochádzajú z programu Horizont Európa a z Inovačného fondu spravovaného v rámci programu InvestEU. Očakáva sa, že každé euro z verejných zdrojov bude mať za následok získanie troch eur zo súkromných zdrojov.

Iniciatíva partnerstva dopĺňa viaceré opatrenia, ktoré sa už začali v rámci Európskej zelenej dohody a národných plánov obnovy a odolnosti (RRP) financovaných z Plánu obnovy (NextGenerationEU).

Časový plán a uzávierky výzvy

Očakáva sa, že výzva zostane otvorená na predkladanie návrhov do 31. decembra 2027 (dátum finálnej uzávierky), alebo do úplného vyčerpania všetkých finančných prostriedkov. Všetci žiadatelia, ktorí sa uchádzajú o financovanie v prvej polovici roka 2023, musia predložiť svoju časť I do 13. mája 2022, kedy Catalyst uskutoční prvé kolo hodnotenia. Po 13. máji 2022 sa budú predložené žiadosti hodnotiť priebežne (nie menej často ako polročne) až do dátumu finálnej uzávierky.

Celú správu Európskej komisie nájdete tu.

Viac informácií:

Súvislosti

Partnerstvo EÚ-Catalyst spája Európsku komisiu, Európsku investičnú banku a Breakthrough Energy Catalyst. Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen a Bill Gates, zakladateľ spoločnosti Breakthrough Energy, ho prvýkrát oznámili na ministerskej konferencii Mission Innovation v júni 2021. Partnerstvo pomôže naplniť európske ambície v oblasti zelenej dohody a klimatické ciele EÚ do roku 2030.

Partnerstvo spojí verejný a súkromný sektor s cieľom investovať do rozsiahlych demonštračných projektov. Európska investičná banka aj Breakthrough Energy Catalyst poskytnú v rámci projektov ekvivalentné sumy grantov a pôžičiek. Breakthrough Energy Catalyst bude využívať ekvivalentný súkromný kapitál a filantropické fondy a mobilizovať partnerov na investovanie do projektov a/alebo nákup výsledných ekologických produktov. Partnerstvo EÚ a Catalyst bude otvorené pre vnútroštátne investície členských štátov EÚ, ako aj prípadne Nórska a Islandu prostredníctvom InvestEU alebo na úrovni projektov.

Zverejnené 12.1.2022, slord