Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Partnerstvo pre batérie BATT4EU prijalo svoj strategický programBATT4EU, európske partnerstvo pre batérie v rámci programu Horizon Europe, prijalo dňa 15. septembra 2021 svoj strategický výskumný a inovačný program (SRIA). Na tejto iniciatíve sa podieľajú Európska komisia a BEPA (Batteries European Partnership Association), ktorá združuje všetky zainteresované strany v oblasti batérií z európskej výskumnej komunity.

BEPA v súčasnosti združuje viac ako 178 členov. Partnerstvo BATT4EU bolo oficiálne spustené v júni 2021 podpisom memoranda o porozumení, dokumentu, ktorý svedčí o spolupráci medzi Európskou komisiou a súkromnou sférou.

Cieľom partnerstva je dosiahnuť konkurencieschopnýudržateľný európsky priemyselný hodnotový reťazec pre e-mobilitustacionárne aplikácie. Program SRIA v sebe zahŕňa 6 kľúčových oblastí výskumu a inovácií, s ktorými sa je potrebné zaoberať na to, aby sa zlepšila konkurencieschopnosť a udržateľnosť európskeho sektora batérií.

Oblasti SRIA sú:

  • Suroviny a recyklácia
  • Pokročilé materiály a výroba
  • Konečné využitie a aplikácie batérií
  • Bezpečnosť
  • Udržateľnosť
  • Koordinácia

Celú správu nájdete tu.

Strategický výskumný a inovačný program BATT4EU nájdete tu.

Viac o partnerstve BATT4EU sa dozviete na webstránke BEPA.

Zverejnené 27.9.2021, slord