Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Partnerstvo v oblasti metrológie hľadá nových členov do svojej riadacej radyEurópska komisia zverejnila výzvu na vyjadrenie záujmu o výber členov riadiacej skupiny Európskeho partnerstva pre metrológiu. Európske partnerstvo v oblasti metrológie je inštitucionalizované verejno-verejné partnerstvo v rámci programu Horizont Európa, ktoré centrálne riadi EURAMET, Európske združenie národných metrologických inštitútov.

Partnerstvo je nástupcom Európskeho metrologického programu pre inovácie a výskum (EMPIR) a bude spolufinancované zúčastnenými štátmi a EÚ s očakávaným rozpočtom v celkovej výške viac ako 660 miliónov EUR.

Ako novinka sa zavedie riadiaca rada, ktorej budú spoločne predsedať Komisia a jeden členský štát. Riadiaca skupina by mala poskytovať nezávislé poradenstvo o vedeckých priemyselných aplikáciách v oblasti metrológie a iných relevantných otázkach, ktoré sa majú riešiť v ročnom pracovnom programe metrologického partnerstva, ako aj o špecifických otázkach, ktoré si vyžiada výbor metrologického partnerstva, a monitoruje vedecké úspechy v susedných sektoroch.

Táto výzva sa týka výberu ôsmich členov, štyroch zástupcov z rôznych európskych partnerstiev a štyroch zástupcov európskej vedeckej komunity, ktorých vymenuje Európska komisia.

Kandidáti, ktorí majú záujem o účasť, môžu zaslať životopis do 20. apríla 2022 na adresu RTD-E3-METROLOGY-STEERING-GROUP@ec.europa.eu.

Viac informácií:

Zverejnené 29.3.2022, slord