Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Päť krajín západného Balkánu a Gruzínsko sa pripojilo k programu Horizont EurópaBosna a Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora, Severné Macedónsko a Srbsko a komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Gabriel podpísali asociačné dohody k programu Horizont Európa. Očakáva sa, že Albánsko bude nasledovať s pridružením v najbližších týždňoch. Je to dôležitý míľnik pre užšiu spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií so západným Balkánom.

Európska komisia a Gruzínsko takisto podpísali dohodu, ktorou sa Gruzínsku udeľuje štatút asociácie k programu. Asociačnú dohodu podpísali v Bruseli komisárka Mariya Gabriel a gruzínsky minister pre vedu a vzdelávanie Michail Čchenkeli.

Výskumníci, inovátori a výskumné subjekty so sídlom v týchto krajinách sa teraz môžu plne zúčastňovať na tomto programe v hodnote 95,5 miliardy EUR za rovnakých podmienok ako subjekty z členských štátov EÚ. To im umožní vyvíjať projekty, technológie a vykonávať výskum a činnosti, ktoré prispejú k riešeniu globálnych výziev. Ich účasť tiež ďalej posilní ich kapacity a podporí ďalšiu integráciu západného Balkánu a Gruzínska do Európskeho výskumného priestoru (ERA).

Asociácia tretích krajín k programu podporuje „globálny prístup k výskumu a inováciám“ a opätovne potvrdzuje záväzok Európy k úrovni globálnej otvorenosti potrebnej na dosiahnutie excelentnosti, združovanie zdrojov na rýchlejší vedecký pokrok a rozvoj dynamických inovačných ekosystémov v rámci súboru spoločných priorít, ako je napríklad dvojitá zelená a digitálna transformácia.

Viac informácií nájdete tutu.

Zverejnené 13.12.2021, slord