Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Plán obnovy a odolnosti: Výzva na podporu prípravy projektov v programe Horizont EurópaAk ste koordinátorom alebo partnerom v projektoch vyhlasovaných rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie, Horizont Európa, máte možnosť získať podporu z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR.

Výzva vyhlásená 28. apríla 2023 je určená pre nepodnikateľské výskumné organizácie a podniky, ktorých projektové zámery získali minimálne 50% hodnotenia vo výzvach programu Horizont Európa alebo vo výzvach doplnkového programu Euratom.

Cieľom tejto výzvy je stimulovať a zvýšiť participáciu slovenských inštitúcií v projektoch Horizont Európa, zvýšiť počet kvalitných projektov predkladaných vo výzvach a motivovať výskumné a inovačné kapacity k aktívnejšiemu zapojeniu do medzinárodných konzorcií.

Aktívna participácia v projektoch programu Horizont Európa zvyšuje internacionalizáciu slovenských výskumných organizácií a ich prepojenia s inými partnermi v európskych a medzinárodných sieťach.

Zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti bolo na podporu alokovaných 7,2 mil. EUR.

  • Ak váš projektový zámer dosiahol v hodnotení minimálne prahovú hodnotu stanovenú výzvou Horizontu Európa, ako partner máte možnosť získať 4 000 EUR a ako koordinátor 8 000 EUR.
  • Ak váš projektový zámer projektový zámer získal minimálne 50 % z maximálneho možného hodnotenia vo výzve Horizontu Európa, ako partner máte možnosť získať 2 000 EUR a ako koordinátor 4 000 EUR.

Výzva zostane otvorená do 31. októbra 2025 alebo do vyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov.

Viac informácii a detailné znenie výzvy nájdete na stránke Výskumnej a inovačnej autority (VAIA).

Zverejnené 28.4.2023, slord