Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Plány nového eurokomisára pre oblasť dopravy a vesmírnu agenduKomisárom pre oblasť dopravy a vesmírnej agendy sa stal doterajší podpredseda komisie Maroš Šefčovič. V rámci diskusie, ktorá prebehla na Rozhlasovej stanici Slovensko prehlásil, že vďaka tejto pozícii bude môcť urobiť to, čo deklaroval aj pred voľbami –  pracovať v oblasti, v ktorej budú občania vidieť reálny výsledok. Jeho plánom je pokračovať vo veľkých strategických programoch, ktoré už boli rozbehnuté. Zamýšľa sa maximálne angažovať v budovaní transeurópskych magistrál pre skvalitnenie dopravnej infraštruktúry a na projekte jednotného neba.  Ďalším jeho celom je projekt Galileo, ktorý je v súčasnosti vysoko rozpracovaný a musí byť jednoznačne dokončený.

Ako eurokomisár rešpektuje európsky všeobecný záujem a v tom zmysle sa vyjadruje aj na margo lobovania. Sľubuje úzku spoluprácu s ministrami dopravy a riešenie otázok revitalizácie a modernizácie infraštruktúry v EÚ.

Viac infofmácií nájdete tu.