Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Platená absolventská stáž v JRCSpoločné výskumné centrum Európskej komisie (Joint Research Center, JRC) hľadá absolventov/ky vedecky zameraných odborov na 5-mesačnú platenú stáž. Začiatok stáže je 1. október 2023.

Vedecký program stáže JRC vyberie stážistov v rôznych tematických oblastiach, ktoré sú relevantné pre organizáciu. Tematické oblasti sú zoskupené do 19 oblastí.

Program sa zameriava na uchádzačov so silným vedeckým zázemím. V niektorých oblastiach sa však môžu uchádzať aj uchádzači so všeobecnejším profilom. V závislosti od oblasti uplatnenia sa od uchádzačov očakáva, že budú vykonávať prácu na počítači a/alebo experimentálne úlohy.

Odmena za stáž sa pohybuje v rozpätí od 1 233 do 1 471 EUR mesačne (netto). Z tejto sumy sa neodvádzajú žiadne dane ani príspevky na sociálne zabezpečenie.

Spoločné výskumné centrum EK sídli v piatich členských štátoch (Belgicko, Nemecko, Taliansko, Holandsko a Španielsko). Stáž sa uskutoční v jednej z týchto krajín.

Stránku JRC s detailnými informáciami a možnosťou podania prihlášky nájdete tu.

Prihlášku je možné podať do 24. mája 2023, 23:59. Odporúčame nenechávať podanie prihlášky na poslednú chvíľu kvôli možnému preťaženiu elektronického systému. Pred podaním prihlášky si vytvorte účet s názvom EU Login tu.

Zverejnené 5.5.2023, slord